FAQ - Najčešća pitanja


Tehnički principi zidanja opekom


Kako dobiti jednaku boju na fasadi?


Kako zaštititi tek položene fasadne cigle od atmosferskih uticaja?


Kako zaštititi vašu fasadu od mrlja?


Na šta obratiti pažnju u vezi sa spojevima tj.fugama?


Da li Terca fasadna opeka osoljava?


Kako se odnositi prema procurivanju maltera?


Zašto nije dobra ideja koristiti jeftine cigle sa bojenom fasadom?


Da li su cigle ekološki građevinski material?